Články

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SUŠIČKY PRÁDLA

Pravidelně vylévat nádobku na kondenzát - nejlépe po každém sušení (neplatí pro odvětrávací sušičky a pro sušičky, které jsou zapojeny přímo do odpadu.

Vždy na konci programu vlhkou rukou setřít zbytek vláken a prach z předního filtru v otvoru dveří, zabráníte tím znečištění prádla při vyndavání z bubnu.

Pokaždé vyčistit i filtr textilních vláken, opět vlhkou rukou.

Jednou za čas vyčistit i spodní filtr textilních vláken - zabraňuje znečištění výparníku. Pokud by byl výparník znečištěn, zvyšuje se spotřeba energie a snižuje účinnost.