Články

NEJČASTĚJŠÍ ZÁVADY PRAČEK A JAK O NĚ PEČOVAT

-ucpaná filtrová vložka

-zapadlé cizí těleso

-zanesené sítko přívodu vody elektroventilu

-ztvrdlá manžeta

-vadné topné těleso

-vadný programát 

-vadné čerpadlo

Správnou a pravidelnou údržbou pračky si zajistíme její delší životnost. 

-čištění sítka přívodu vody

-čištění filtru

-pravidelné ošetření manžety prostředky k tomu určených

-čištění násypky

Doporučujeme pravidelně používat odvápňovače a čističe praček